På dansk   Auf Deutsch
»Folkets kærlighed
min styrke«
Frederik VII 1848-1863© 2004 Borgerforeningen 
Borgerforeningens historie


Den selskabelige forening Borgerforeningen er en af de ældste foreninger i Flensborg. Den har til formål "at byde sine medlemmer og familier lejlighed til selskabeligt samvær, til behagelig underholdning og tankeudveksling med muligst ringe bekostning" (Citat fra de første vedtægter).

Bag stiftelsen den 12.maj 1835 stod borgere med sympati for datidens moderne, liberale tanker. Men hurtigt blev foreningen det foretrukne samlingssted for Flensborgs dansk-loyale borgerskab. I 1850'erne sluttede et bredt udsnit af byens velstående borgere og mange af de danske embedsmænd op bag foreningen, og den nåede et medlemstal på over 400. Det var gode år - kong Christian VIII aflagde gentagne besøg, og gang på gang deltog kong Frederik VII og grevinde Danner i fester og svang sig i dansen i den store festsal.

Den 25. juli 1862 blev Idstedløven, som var skabt af den slesvigske billedhugger H .W. Bissen, afsløret i Flensborg under Borgerforeningens medvirken. Løven står i dag på Søren Kierkegaards Plads i København.

Efter det danske nederlag i 1864 blæste der mere kølige vinde. Men Borgerforeningen fastholdt sin plads som mødested for byens og omegnens solide danskorienterede borgerskab. Man mødtes til fester, baller, koncerter, til teater- og dilettantaftener, man lånte bøger i foreningens bibliotek, og der var sammenkomster for børnene.

Borgerforeningen var dengang den "fine" danske forening i Flensborg. En sådan anset plads i Flensborgs danske liv førte foreningen med ind i 1900-årene. Næsten alle kendte navne i Flensborgs danskhed har gennem tiden været med til at præge livet i Borgerforeningen - herunder rigsdagsmand Gustav Johannsen og overborgmester J. C. Møller.

Utallige sammenkomster, foredrag, fester, dilettantaftener og udflugter har gennem årene samlet medlemmerne fra Flensborg, det øvrige Sydslesvig og nordfra. Forbindelsen hen over grænsen har altid været af stor betydning for Borgerforeningen.

Ved indgangen til det 21. århundrede er Borgerforeningen usvækket. Foreningens ejendom midt på Flensborgs gågade er restaureret og i tip-top stand, og restauranten kan tilfredsstille kræsne ganer.

Her indledes foreningens arrangementer med fællesspisning. Af et års program kan nævnes emner som "Nutidens medier: Demokratiets vogtere eller kold forretning?" eller "Myter, fordomme og realiteter omkring det grænseoverskridende arbejde i region Slesvig-Sønderjylland". Foreningens medlemmer har været på besøg på institutioner nord og syd for grænsen, og der arrangeres en årlig flerdagesudflugt til en europæisk kulturby. Et fast programpunkt er endvidere Dronningens fødselsdag den 16. april, som fejres på Dansk Alderdomshjem i Flensborg sammen med beboerne.

Borgerforeningen står som en vågen forening midt i tidens udvikling - et mødested for danske i grænselandet - åben for verden udenfor, for nye tendenser
- og nye medlemmer.

 


Glücksborg slot. Frederik VII's foretrukne opholdssted på Slesvigbesøgene fra 1857 indtil hans død i 1863.
Billedet her skal angiveligt gengive et selskab på sejlads på slotsøen i 1803.
Foto i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.


Både under De slesvigske Krige og i 1864 var Borgerforeningen indrettet til lazaret.


Maleri i Borgerforeningen af grevinde Danner og Kong Frederik VII.


Borgerforeningen i København i 1861 - her en tegning af festen på Eremitagesletten.


Idstedløven - fotograferet i 1862.


Overborgmester J.C. Møller modtager forbundspræsident Theodor Heuss i Flensborg.


Dronning Margrethe II med ministerpræsident Stoltenberg med frue i Borgerforeningen 1978.


Prins Joachim besøg i J.C. Møller-værelset 1996.

Fakta: Den Selskabelige Borgerforening med hjemsted i Flensborg har for tiden 180 medlemmer.

Borgerforeningen er for alle, der har lyst og interesse i at være med i et selskabeligt og kulturelt samvær.

Det koster 15,- Euro om året at være medlem.

Medlemskab i Den Selskabelige Borgerforening fåes ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.